top of page

Asiakkaalle

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 2023

Vakuutusturva

Palveluntuottajalla on asiakasta varten seuraava vakuutusturva:

  • Toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kuntoutustoiminnan

  • Potilasvakuutus, jos kuntoutusta toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka antaa terveyden- ja sairaanhoitoa

  • Lisäksi Kelan asiakkaita varten ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus, joka kattaa terapian aikana tapahtuneet henkilövahingot

Matkakorvaus

Kela maksaa Kelan kuntoutuslaissa säädetyllä tavalla asiakkaalle ja läheiselle korvauksen kuntoutuksesta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista matkakustannuksista siltä osin kuin ne ylittävät matkakustannusten omavastuun. Asiakkaan ja läheisen kuntoutusmatkoista syntyneet kustannukset korvataan hakemuksen ja saatujen selvitysten perusteella.

lapsi palomeressä toimintaterapia
bottom of page